Návšteva žiakov na Krajskom stredisku

Na konci školského roka sme privítali žiakov ZŠ sv. Mikuláša a Československej armády v priestoroch Krajského strediska UNSS v Prešove .O práci s nevidiacim klientom porozprávali odborní pracovníci a o živote nevidiacich samotní klienti strediska. Žiaci sa oboznámili s činnosťou v prospech nevidiacich a slabozrakých ľudí. Žiakom bola predstavená práca vodiaceho psa, optické a kompenzačné pomôcky ,vyskúšali si chôdzu s bielou palicou a zoznámili sa aj s bodovým písmom. Veľký záujem bol aj o jazdu na tandemovom bicykli.