Navštívil nás Klub podnikavých žien

V utorok 5. septembra sme na našom krajskom stredisku privítali zástupkyne Klubu podnikavých žien v Prešove. Cieľom stretnutia bolo vzájomné spoznanie sa, prezentácia služieb, ktoré poskytuje ÚNSS, prezentácia činností, ktoré realizuje Klub podnikavých žien a spolupráca do budúcnosti. Stretnutia sa zúčastnili aj členovia Základnej organizácie ÚNSS v Prešove.

Naše členky a členky Klubu podnikavých žien v Prešove si dohodli spoločný výlet do Medzilaboriec. Naše členky dostali pozvanie na klobúkovú party, ktorú organizuje Klub podnikavých žien s Prešovským dobrovoľníckym centrom. Predsedníčka Klubu podnikavých žien v Prešove, pani Ruženka Berežná, prizvala naše členky do už fungujúceho klubu bylinkárov, ktorý sa stretáva v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava. Účastníci si na stretnutiach vymieňajú vypestované rastlinky, bylinky, ale aj poznatky z užívania byliniek, ich pozitívne účinky na človeka a jeho organizmus. Členovia klubu si navzájom odovzdávajú aj osvedčené recepty pri používaní byliniek v strave. Filozofiou klubu je nielen ovládať a poznať teóriu o bylinkách a liečivých rastlinách, ale využívať získané teoretické vedomosti v praxi, v racionálnom stravovaní a bio-stravovaní a tak znásobiť účinok a efekt fytoterapie.