Nominovali sme svoju dobrovoľníčku

Dňa 10.12. 2015 sa uskutočnil už 14. ročník oceňovania dobrovoľníkov v neziskovom sektore Krajské srdce na dlani. Prešovské dobrovoľnícke centrum ocenilo pamätným listom aj našu dobrovoľníčku Jarmilu Harčárovú, pracovníčku Knižnice P.O.Hviezdoslava ,za jej lektorovanie nevidiacich pri výrobe predmetov z papiera. Členovia ZO UNSS v Prešove na krajskom stredisku pod vedením p. Harčárovej vyrábali krásne predmety košíky, kvety a tak trávili krásne a nezabudnuteľné chvíle. Aktivity boli tak úspešné, že samotní účástníci prejavili záujem o vytváranie predmetov aj na budúci rok.

Pani Harčárovej veľmi pekne ďakujeme a prajeme veľa síl do ďalšej tvorivej práce.