O júlovom rehabilitačnom pobyte na vyrovnanie sa s postihnutím v Úloži

V dňoch 17. – 21. júla 2017 sme realizovali rehabilitačný pobyt zameraný na vyrovnanie sa s postihnutím. Na chate v obci Úloža pri Levoči sa stretlo 16 ľudí s rôznym stupňom zrakového postihnutia a ich rodinní príslušníci alebo sprievodcovia. Pod vedením skúsených lektoriek a pani psychiatričky sa učili, ako čo najľahšie, v rámci svojich možností a schopností, zvládať každodenný život so zrakovým postihnutím.

Poškodenie alebo strata zraku je hraničnou situáciou, kedy je nevyhnutné veľmi citlivo, ale zároveň racionálne presvedčiť dotknuté osoby o tom, že je veľmi dôležité čím skôr akceptovať nový stav a snažiť sa získať nový životný optimizmus a motiváciu. Fáza vyrovnávania sa s postihnutím je kľúčová k prevencii deprivácie a rezignácie a má zásadný význam pre zotrvanie človeka v spoločenskom, pracovnom živote a v komunite. Účasťou na intenzívnom skupinovom pobyte, v skupine rovnako postihnutých ľudí, našli klienti pochopenie, priestor na zdieľanie a osvojili si základy sebaobsluhy a priestorovej orientácie. Po skončení pobytu ostávame v kontakte a plánujeme pokračovať v procese individuálneho sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie.

Pobyt sme mohli realizovať vďaka podpore z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a z Nadácie pre deti Slovenska z Nadačného fondu Zdravotnej poisťovne Dôvera. Ďakujeme.

Logo Nadácie pre deti Slovenska

Logo Grantového programu zdravotnej poisťovne Dôvera

O júlovom rehabilitačnom pobyte na vyrovnanie sa s postihnutím v Úloži O júlovom rehabilitačnom pobyte na vyrovnanie sa s postihnutím v Úloži O júlovom rehabilitačnom pobyte na vyrovnanie sa s postihnutím v Úloži O júlovom rehabilitačnom pobyte na vyrovnanie sa s postihnutím v Úloži O júlovom rehabilitačnom pobyte na vyrovnanie sa s postihnutím v Úloži O júlovom rehabilitačnom pobyte na vyrovnanie sa s postihnutím v Úloži