Osvetový workshop pre žiakov ZŠ a stretnutie s OZ Barlička

V pondelok 20. marca sme sa vďaka projektu YALTA – “Aktivizácia mládeže – dlhodobá ambícia” stretli so žiakmi zo Základnej školy na ulici Československej armády v Prešove. Mladí ľudia so zrakovým postihnutím pre nich pripravili zážitkový workshop o živote ľudí so zrakovým postihnutím. Po workshope sme navštívili kaviareň S3 Caffé, v ktorej sme sa stretli s Lukášom Kvokačkom z OZ Barlička. Barlička pomáha ľuďom s telesným a mentálnym postihnutím – poskytujú poradenstvo, ubytovanie, prevádzkujú denné centrum, súkromnú školu a kaviareň S3 Caffé, v ktorej tiež ponúkajú prácu ľuďom s postihnutím. S Lukášom sme sa rozprávali o ich súčasných aj plánovaných aktivitách. Mladých ľudí z projektu YALTA povzbudil, aby sa pustili do realizácie nápadov, ktoré majú a dal im aj pár inšpiratívnych návrhov.