Počítačový kurz máme úspešne za sebou

V dňoch 31.8 – 3.9. 2015 sa vo Veľkej Lomnici uskutočnil kurz pod názvom „Zvýšenie zručnosti v práci s informačno-komunikačnou a asistenčnou technológiou“. Kurz bol určený pre 16 zrakovo postihnutých užívateľov prenosných osobných počítačov s asistenčnou technológiou a ich sprievodcov.

Obsah a jednotlivé témy boli rozdelené do 6 výcvikových jednotiek s časovou dotáciou 3 hodiny. V jednotlivých workshopoch sa účastníci snažili ovládnuť najmodernejšiu informačno-komunikačnú techniku s asistenčnou technológiou pre nevidiacich a slabozrakých. Na kurze IKT sa riešili sprístupnenia mobilných telefónov pre nevidiacich formou špeciálnych programov Corvus, Voice over. Bol predstavený KAPSYS SmartVision nový tlačidlový telefón s operačným systémom Android, ktorý zaujal mnohých účastníkov. Dôležitou súčasťou prednášok bola práca s internetom potrebným na získavanie informačných zdrojov zo slovenskej, českej knižnice a z digitálnych knižníc na webe. Veľkou výzvou pre účastníkov bola príprava excelovskej tabuľky, ktorá by mala pomôcť pri zúčtovaní príjmov a výdavkov z užívania osobnej asistencie klientov.

Pobytová aktivita prispela aj k vzájomnej výmene skúsenosti medzi účastníkmi pobytu v používaní asistenčnej technológie, k diskusii a návrhom k zlepšovaniu produktov pre nevidiacich a slabozrakých v ponuke na trhu. Veľká vďaka patrí lektorom p. Dithalmovi, pHlubovičovi, zástupcom spoločnosti Stopka, ktorá odprezentovala svoj produkt Corvus, a predovšetkým úžasným poslucháčom kurzu, ktorí nešetrili radami a pomocou pre ďalších menej zručných kolegov na kurze.