Poďakovanie mestu Prešov

Obrázok: Erb mesta Prešov

Základná organizácia ÚNSS č. 30 ďakuje mestu Prešov za poskytnutie dotácie vo výške 400,- € na akciu s názvom Poznávame historický Prešov.

Členovia našej ZO sa vďaka finančnej pomoci mesta Prešov zúčastnili na týchto akciách:

  • divadelné predstavenie Nikola Šuhaj v DJZ Prešov,
  • prehliadka a koncert v Krajskom múzeu,
  • „Objavovanie Prešova“,
  • návšteva technického múzea Solivar a soľnej jaskyne,
  • prehliadka mesta vyhliadkovým autobusom s odborným výkladom,
  • návšteva Židovskej synagógy, Šarišskej galérie a Múzea rusínskej kultúry,
  • v návšteva historickej budovy DJZ a účasť na aktuálnej inscenácii o manželkách československých prezidentov V dobrom aj v zlom,
  • prezentácia Čo ukrýva kronika mesta Prešov spojená s občerstvením v Knižnici P.O.H.

V rámci tohto projektu sme videli a spoznali veľa nového, obohatili sme si svoje poznatky o našom meste. Ďakujeme mestu Prešov za možnosť lepšie spoznať minulosť i súčasnosť nášho mesta.