Poskytovanie sociálnych služieb v režime základ

ÚNSS poskytuje sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

  • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
  • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
  • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou

Poskytovanie sociálnych služieb

Naši pracovníci poskytujú sociálne služby v režime základ t.j. sociálne služby budú poskytované všetkým osobám, ktoré o sociálnu službu požiadajú.

Odporúčania pre klientov ÚNSS

  • Je potrebné, aby klienti požiadali o sociálnu službu písomne, telefonicky alebo elektronický na nasledujúcich kontaktoch.
  • Neváhajte kontaktovať našich pracovníkov v prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím.

Požiadavky na klienta pre poskytnutie služby v osobnom kontakte:

  • Je potrebné sa vopred objednať na presný čas.
  • Podmienkou poskytnutia každej sociálnej služby zo strany klienta/sprevádzajúcej osoby je prekrytie horných dýchacích ciest.
  • Do priestorov ÚNSS nie je možné vstúpiť bez prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu.
  • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.
  • Pri vstupe do priestorov je nutné použiť dezinfekciu na ruky.

Kontakty:

MY sme tu pre VÁS! Ďakujeme Vám, že dbáte na bezpečnosť a zdravie nielen seba ale aj ostatných!