Pozvánka na počítačový kurz

Vážení počítačoví nadšenci,
dovoľujeme si vás pozvať na kurz pod názvom Zvýšenie zručností v práci s informačno-komunikačnou a asistenčnou technológiou, ktorý sa uskutoční 9.10 – 13. 10. 2016 (nedeľa– štvrtok) v Hoteli Agro Veľká Lomnica.

Kurz je určený klientom Krajského strediska ÚNSS v Prešove – majiteľom prenosných počítačov a dotykových telefónov, ktorí majú záujem zvýšiť si svoje zručnosti. Na kurze budeme pracovať s PC a asistenčnou technológiou Jaws, Magic, NVDA a mobilnými dotykovými telefónmi.

Radi privítame tak začiatočníkov, ako aj pokročilých používateľov počítačov.

Kurz je rozdelený na 4 dni do 6 blokov. Témami workshopov bude operačný systém Win 7, Win 8, práca s priečinkami a pamäťovými médiami. V textovom editore sa zameriame na formátovanie textu, prácu s tabuľkami, obrázkami, predstavíme efektívny pohyb v texte, tvorbu PDF súborov. Vďaka pripojeniu na internet si budeme vymieňať e-mailové správy, hľadať informácie na webe. Počíta sa s prácou s tabuľkovým editorom pri tvorbe matematických tabuliek s možnosťou zobrazenia hodnôt v grafe. Workshopy zamerané na mobilné zariadenia, najnovšie dotykové telefóny s operačnými systémami iOS a Android povedú inštruktori, ale aj šikovní používatelia daných zariadení.

Lektormi workshopov budú Jaroslav Mamojka, pracovník firmy Tyflocomp, s. r. o., a Jozef Hlubovič z KS ÚNSS v Prešove. Radi však necháme priestor aj šikovným účastníkom na prezentáciu dobrej praxe. Workshopy budú realizované paralelne, podľa tém a zručností účastníkov.

Účastnícky poplatok: Člen ÚNSS 22 €, Nečlen ÚNSS 28 €.

V prípade záujmu vám pozvánku a prihlášku doručíme e-mailom, alebo sa obráťte na pracovníkov ÚNSS. Pred úhradou účastníckeho poplatku odporúčame prekonzultovať možnosť účasti na kurze z dôvodu kapacitných možnosti.

Koordinátor kurzu PaedDr. Jozef Hlubovič

Organizátor kurzu:
KS ÚNSS Prešov
Kollárova 11
080 01 Prešov
presov.unss.sk
unss.presov(zavináč)unss.sk
0905477974