Pozvánka na prezentáciu kompenzačných pomôcok

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov v spolupráci s občianskym združením Spojme srdcia pre zdravie pozýva širokú verejnosť dňa 29. mája 2014 na prezentáciu kompenzačných pomôcok. Zúčastnené firmy budú prezentovať zdvíhacie zariadenia, mechanické a elektrické vozíky, špeciálne upravené kočíky, ortopedické pomôcky, pomôcky pre zrakovo a sluchovo postihnuté osoby, špeciálne úpravy osobných motorových vozidiel a podobne. Prezentácia sa bude konať na Okresnom úrade Prešov, Námestie mieru 3 od 10:00 hod. Vstup je voľný. Jedným z partnerov prezentácie je aj firma Tyflocomp s.r.o.

Pozvánka Prezentácia kompenzačných pomôcok, formát rtf, 1,8MB