Predstavili sme kompenzačné pomôcky

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci so spoločnosťu Tyflocomp zorganizovala 14. mája v Humennom a 15. mája v Kežmarku výstavu kompenzačných pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Výstava bola určená pre pracovníkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pre širokú verejnosť, ale hlavne pre klientov, ktorí mali možnosť odskúšať si jednotlivé kompenzačné pomôcky, prípadne si dohodnúť osobné stretnutie s pracovníkmi strediska v Prešove.

Na výstave boli predstavené kompenzačné pomôcky na čítanie, písanie, pomôcky na orientáciu, komunikáciu s verejnosťou a pomôcky na každodenné použitie. Prezentácia bola zameraná v prvom rade na praktickú ukážku pomôcok. Účastníci si vyskúšali jednotlivé typy pomôcok, ich funkcie a spôsob používania a na zorientovanie sa v problematike.

Zámerom akcie bolo zároveň prehĺbiť spoluprácu s odborníkmi a inštitúciami s cieľom skvalitniť služby poskytované zrakovo postihnutým .