Prešovský samosprávny kraj oceňoval

Prešovský samosprávny kraj už štvrtýkrát udeľoval cenu Krídla túžby najúspešnejšiemu poskytovateľovi, zamestnancovi a prijímateľovi v sociálnej oblasti. Komisia sociálna pri PSK navrhla oceniť Krajské stredisko ÚNSS v Prešove v kategórii Poskytovateľ sociálnej služby.

Dňa 23. októbra 2014 v Divadle Jonáša Záborského počas Koncertu bez bariér si vedúci strediska Jozef Hlubovič prevzal cenu z rúk podpredsedu PSK Petra Obrimčáka a vedúcej Sociálneho odboru PSK Margity Poptrajanovsky. Cena bola stredisku udelená za mimoriadny prínos v sociálnej oblasti na území PSK. Krajské stredisko bolo vyhodnotené ako najlepší poskytovateľ za rok 2014. Z ocenenia mali radosť nielen zamestnanci, ale aj klienti strediska, ktorí sa zúčastnili koncertu a medzi prvými si mohli poťažkať a ohmatať túto nádhernú cenu.

Cena Krídla túžby symbolizuje okrídlenú barlu v žltom srdci. Srdce predstavuje lásku, prirodzenú súčasť života človeka. Pri prežívaní lásky rastú krídla, ktoré znamenajú symbol rozletu. Barlička predstavuje oporu, ktorú potrebuje každý z nás a pre ľudí odkázaných na sociálne služby je dôležitá rovnako ako vzduch, ktorý dýchame.

Krídla túžby 2014