Prezentácia sociálnych služieb určených pre ľudí so zrakovým postihnutím

Krajské stredisko ÚNSS Prešov v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom zorganizovalo osvetové podujatie s názvom: Prezentácia sociálnych služieb určených pre ľudí so zrakovým postihnutím. Podujatie sa uskutočnilo 20.4.2023 v priestoroch Úradu PSK.

Podujatie bolo určené pre pracovníkov ÚPSVaR a pre poskytovateľov sociálnych služieb v rámci Prešovského kraja. Cieľom bola prezentácia služieb poskytovaných ÚNSS spojená s prezentáciou dostupných kompenzačných pomôcok.

Podujatia sa zúčastnilo: 38 pracovníkov zariadení sociálnych služieb, 7 pracovníkov PSK, 8 pracovníkov ÚPSVaR Prešov a Stará Ľubovňa, 4 zástupcovia firiem (Tyflocomp s.r.o., Vincomp s.r.o. a Equipaid s.r.o.), 5 pracovníčok ÚNSS KS Prešov a 4 dobrovoľníc.

Fotografia č.1. Účastníci prezentácie

Fotografia č.2. Mgr. Katarína Šmajdová Búšová PhD. a Ing. Pavel Slaninka

Podujatie začalo príhovorom vedúceho Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK Ing. Pavlom Slaninkom. Následne vedúca KS ÚNSS Prešov, Mgr. Katarína Šmajdová Búšová PhD. odprezentovala poskytované služby ÚNSS v rámci Prešovského kraja. Účastníci prezentácie si mohli prezrieť kompenzačné pomôcky pre osoby so zrakovým postihnutím a komunikovať s dodávateľmi týchto pomôcok. S individuálnymi otázkami a požiadavkami sa účastníci obracali na pracovníčky ÚNSS KS Prešov.

Fotografia č.3. Účastníci prezentácie pri prezeraní kompenzačných pomôcok

Fotografia č.4. Účastníci prezentácie pri prezeraní kompenzačných pomôcok