Pripomenuli sme si Deň nevidiacich

Na počesť narodenia Valentina Haüya, zakladateľa systematického vzdelávania nevidiacich ľudí, si každoročne 13. novembra pripomíname Deň nevidiacich. Bol presvedčený, že nevidiaci sú vzdelávateľní, a preto pre nich v roku 1784 založil v Paríži prvú školu a výraznou mierou sa zaslúžil o to, aby sa dokázali naučiť čítať a písať. Pri tejto príležitosti sa v krásnych priestoroch Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove uskutočnil workshop s názvom Slovo na dotyk. Na jeho obsahu sa spoločne podieľali Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a Krajské stredisko ÚNSS v Prešove.

Fotografia: Deň nevidiacich

Stretnutie bolo plné zaujímavých informácií o spôsobe tvorby a využitia digitálnej knižnice, reliéfnych a zvukových kníh, kníh v Braillovom písme a v zväčšenej čiernotlači. Účastníci sa mohli dozvedieť o viacerých typoch a možnostiach výpožičných služieb jednotlivých knižníc, prezentovaná im bola ponuka zaujímavých programov a projektov určených pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Súčasťou workshopu bolo aj premietanie krátkeho dokumentu Svet na dotyk. Účastníci si sami mohli vyskúšať čítanie rôznych dokumentov bez zraku, s využitím simulačných okuliarov a so svojimi skúsenosťami sa s nimi podelila aj členka Základnej organizácie UNSS č. 30 v Prešove Mgr. Oľga Klimková.

Na tomto workshope sa zúčastnilo približne 80 návštevníkov, medzi ktorých patrili najmä študenti stredných a vysokých škôl zo študijných odborov špeciálna pedagogika a sociálna práca. Podujatie prišli svojou účasťou podporiť aj členovia Základnej organizácie ÚNSS č. 30 Prešov a predstavitelia Lions Clubu Prešov.