Prezentácia o kompenzačných pomôckach Envision Al a OrCam Read

Dňa 25.1.2023 sa v priestoroch Krajského strediska ÚNSS Prešov uskutočnila prezentácia kompenzačných pomôcok Envision Al a OrCam Read. Prezentáciu viedli pracovníci spoločnosti Equipaid s.r.o., pán Jakub Kachel a pán Jiří Špacír. Prezentácia bola určená pre klientov, členov Základných organizácií Prešovského kraja a ich sprievodcov.

Prezentácie sa zúčastnilo 34 účastníkov, vrátane 5 pracovníčok ÚNSS KS Prešov.

Fotografia č.1. Prezentácia pomôcok – účastníci prezentácie

V rámci prezentácie boli účastníkom priblížené možnosti a funkcie pomôcok. Tieto pomôcky si následne účastníci prezentácie vyskúšali.

Okuliare Envision Al majú rôzne možnosti, ktoré ocenia nevidiaci aj slabozrakí: spracovanie dokumentov, prezeranie etikiet, rozpoznávanie tvárí, nájdenie osobné veci, používanie verejnej dopravy, vedenie videohovorov. Okuliare vedia taktiež opísať scény, farby a rozoznávať bankovky.

Fotografia č.2. Účastníci prezentácie pri práci s pomôckami

Čítacie zariadenie OrCam je prvé vreckové zariadenie svojho druhu. Umožňuje čítanie textu z tlačeného povrchu alebo digitálnej obrazovky.

 

Fotografia č.3. Účastníčka prezentácie pri práci s pomôckou