Športový deň základnej organizácie Prešov

Logo Komunitnej nadácie Veľký Šariš
Obrázok: Logo Komunitnej nadácie Veľký Šariš

Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 30 v Prešove uskutočnila 21. júna 2018 Športový deň v Ruskej Novej Vsi spojený s guľášom. Akcie sa zúčastnilo 27 členov základnej organizácie, ktorí si vyskúšali svoje schopnosti v nenáročných športových disciplínach, vhodných pre ľudí so zrakovým znevýhodnením. Išlo napr. o chôdzu okolo prekážok, hod loptičkou na cieľ, hru so špeciálnou ozvučenou loptou a iné. Účastníci tejto akcie si vychutnali atmosféru prvého letného dňa v krásnom počasí pri družnom rozhovore a konzumácii výborného guľáša pripraveného p. Šingľarom a p. Solejom. Túto úspešnú akciu mohla základná organizácia uskutočniť vďaka finančnej podpore Komunitnej nadácie Veľký Šariš. Výbor základnej organizácie a účastníci športového dňa týmto vyjadrujú Komunitnej nadácii Veľký Šariš poďakovanie za poskytnuté finančné prostriedky a želajú jej veľa úspechov v šľachetnej činnosti pri podpore občanov so zdravotným znevýhodnením.

Športový deň základnej organizácie Prešov
Fotografia: Športový deň základnej organizácie Prešov

Športový deň základnej organizácie Prešov
Fotografia: Športový deň základnej organizácie Prešov

Športový deň základnej organizácie Prešov
Fotografia: Športový deň základnej organizácie Prešov

Športový deň základnej organizácie Prešov
Fotografia: Športový deň základnej organizácie Prešov