Správa z realizácie projektu „Za zrakovo postihnutými do terénu“

V rámci projektu „Za zrakovo postihnutými do terénu“ sme sa zamerali na zvýšenie terénnej sociálnej práce, na vyhľadanie klientov a na vytvorenie a zlepšenie spolupráce s očnými ambulanciami a aplikačnými centrami. Naším cieľom bolo uskutočniť semináre v obciach a na obecných úradoch v spolupráci so starostami a predsedami klubov dôchodcov a prezentovať služby a poradenstvo organizácie.

Oslovili sme očných lekárov, s ktorými máme už dlhodobú spoluprácu ,ale zamerali sme sa aj na tých, s ktorými sa táto spolupráca len rozbieha. Ponúkli sme im možnosť odskúšania optických pomôcok priamo v ambulanciách, alebo priestoroch, ktoré navrhnú.

O takúto formu spolupráce prejavili záujem dve očné ambulancie v Medzilaborciach a Snine, kde sme odskúšali optické pomôcky s desiatimi klientmi , s piatimi z nich bolo dohodnuté ďalšie individuálne poradenstvo a určitá forma sociálnej rehabilitácie. O túto formu služby bol záujem skôr u lekárov, s ktorými sa spolupráca len rozbieha. Ostatné očné ambulancie aj vzhľadom na veľké množstvo pacientov majú záujem pokračovať v priebežnom posielaní pacientov na stredisko UNSS a poradenské centrá UNSS. Lekárom boli odovzdané informačné letáky a vizitky s informáciami o poskytovaní služieb krajského strediska a s kontaktom na pracovníkov v jednotlivých poradenských centrách. V rámci projektu sa nám podarilo nadviazať novú spoluprácu s očnou ambulanciou v Bardejove.

V rámci oslovenia obcí sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s obcami Jablonov, Nemešany, Domaňovce, Bijacovce, Nižné Ladičkovce a klubom dôchodcov v Humennom. Optické pomôcky si odskúšalo 54 klientov, z toho s desiatimi z nich bolo dohodnuté ďalšie stretnutie už priamo v poradenských centrách.

V rámci projektu boli zakúpené aj optické a kompenzačné pomôcky, ktoré využijú pracovníci pri ďalšej práci s klientmi v teréne. Zároveň pracovníci KS boli vybavení pracovnou obuvou a pracovnými taškami.