Sprístupnenie prvého hradu na Slovensku pre nevidiacich a slabozrakých

Ľubovnianske múzeum úspešne nadviazalo na sprístupnenie skanzenu. Na hrade bola vytvorená vodiaca línia formou informačných tabúľ s popismi v Braillovom písme, ktorá vedie spod hradného kopca až po hradnú bránu.

Zaujímavou súčasťou je expozícia kamenných tabúľ, o ktorých si ľudia so zrakovým postihnutí môžu nielen prečítať informácie v Braillovom písme, ale ich aj ohmatať, čo im umožní lepšie si ich predstaviť.

Súčasťou bolo slávnostné odhalenie bronzovej makety hradu, ktorej jednotlivé časti – veže, nádvoria a iné súčasti hradu sú popísané v Braillovom písme. To ocenia návštevníci so zrakovým postihnutím vzhľadom na to, že im to umožní vytvoriť si obraz o skutočnom hrade.

Na vytvorení vodiacej línie a úprave expozícii sa okrem Krajského strediska ÚNSS v Prešove podieľala aj Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči. Veríme, že takto sprístupnený hrad bude nasledovaný aj ďalšími kultúrnymi inštitúciami , aby aj nevidiaci a slabozrakí mohli vidieť kultúrne dedičstvo, ktoré sa zachovalo po našich predkoch.

Reportáž o sprístupnení Ľubovnianskeho hradu pre zrakovo postihnutých v hlavnom spravodajstve RTVS