Stretnutie so seniormi z Drienova

V stredu 22. februára sme navštívili denný stacionár a klub dôchodcov v Drienove. Stretli sme sa s dvadsiatimi seniormi, ktorí mali záujem dozvedieť sa viac o optických a kompenzačných pomôckach. Po prezentácii si mali možnosť jednotlivé pomôcky aj vyskúšať. Ďakujeme im za pozvanie a príjemnú atmosféru.