Svetový týždeň glaukómu upozorňuje na dôležitosť prevencie

Po celom svete si od 10. do 16. marca 2019 pripomíname Svetový týždeň glaukómu. Očného ochorenia, ktoré môže viesť až k oslepnutiu. Z tohto dôvodu sa nielen vo svete, ale aj na Slovensku, mnoho lekárov či odborných oftalmologických spoločností zapája do preventívnych aktivít. K ich iniciatíve sa pripája aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Pridajte sa aj vy a urobte niečo pre zdravie svojich očí… Stačí málo – prísť a dať si zmerať vnútroočný tlak.

Glaukóm, inak nazývaný aj zelený zákal, je ochorenie zrakového nervu. V dôsledku postupného odumierania jednotlivých vlákien, z ktorých sa skladá zrakový nerv, dochádza k poruchám v zornom poli pacienta, ktoré si mnohokrát dlhú dobu ani neuvedomuje. Preto sa glaukómu hovorí aj tichý zlodej zraku. Pacient často zistí, že horšie vidí až pri náhodnom prekrytí lepšie vidiaceho oka. Neskoro diagnostikovaný, neliečený, či extrémne rýchlo progredujúci zelený zákal môže končiť slepotou.

Prečo sa meria vnútroočný tlak

Rizikovým faktorom pre vznik glaukómu je zvýšený vnútroočný tlak. Preto je dôležité jeho sledovanie. V prípade, že sa odhalí, lekár vám odporučí vhodnú liečbu – najčastejšie pomocou očných kvapiek. V niektorých prípadoch sa najskôr volí operácia – laserom alebo chirurgicky. Samozrejme, vnútroočný tlak nie je vždy jedinou príčinou glaukómu, ale na jeho vzniku má zásadný význam. Výskyt ochorenia však môžu podporiť aj rizikové faktory, ako sú rôzne ochorenia či zlý životný štýl.

Čo vám môže napovedať, že niečo nie je v poriadku?

Spozornieť by ste mali pri opakovaných bolestiach hlavy, bolesťou „za očami“, pričastou únavou očí, ak zaznamenáte stratu periférneho videnia, máte hmlisté či rozmazané videnie, najmä po prebudení. Mnohé z týchto príznakov pripisujeme vyčerpaniu, nadmernej práci na počítači a pritom je príčina niekde inde… V ochorení, pri ktorom hrá včasná diagnostika zásadnú rolu.

Vyšší vnútroočný tlak = glaukóm?

Môže, ale aj nemusí. Rozhodne však nepodceňujte tento ukazovateľ, ak vám ho v rámci preventívneho vyšetrenia namerajú. Čaká vás ešte rad podrobnejších vyšetrení, ktoré určia presnú diagnózu. Určite však platí: Ak vnútroočný tlak nie je v poriadku, treba situáciu riešiť s lekárom!

Kto je ohrozený?

  • ľudia s rodinnou predispozíciou na vznik glaukómu
  • pacienti s cukrovkou, vysokým či nízkym tlakom
  • krátkozrakí (nad -4 dioptrie) i ďalekozrakí
  • tí, ktorí majú za sebou úraz alebo operáciu oka
  • ľudia vo veku nad 40 rokov
  • pacienti s ochorením ciev
  • fajčiari, ľudia, ktorí holdujú alkoholu

Kde nájdete informácie k problematike glaukómu?

Napríklad na webovej stránke Slovenskej glaukómovej spoločnosti. Zameriava sa nielen na vzdelávanie lekárov, ale aj pacientov a laickej verejnosti pri príležitosti World Glaucoma Week (Svetový týždeň glaukómu).
Použité zdroje: Slovenská glaukómová spoločnosťSenior Advisor

Prehľad preventívnych aktivít na Slovensku – 10. – 16. marec 2019

Na Slovensku množstvo preventívnych aktivít počas Svetového týždňa glaukómu zastrešuje Slovenská glaukómová spoločnosť a Lions Club. Na nich sa môžete stretnúť aj s pracovníkmi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Cieľ je rovnaký – prevencia a zvýšenie povedomia o tomto ochorení, ale aj o problematike zrakového postihnutia.

Bratislava

Bezplatné vyšetrenia vnútroočného tlaku sa budú realizovať v nasledovné dni:
11.3. od 12:00 – 15:00, ambulancia 50 – 51, Nemocnica Ružinov – poliklinika
12. 3. od 13:00 – 15:00, ambulancia č. 118, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11
13.3. od 13:00 – 15:00, ambulancia 50 – 51, Nemocnica Ružinov – poliklinika
„12. marca sa k podujatiu pripájame aj my z Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Bratislave. Záujemcovia o preventívne vyšetrenia sa s nami môžu stretnúť v našom infostánku na poliklinike v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. Budeme im hovoriť o našej činnosti a bližšie im predstavíme aj kompenzačné pomôcky, ktoré využívajú naši klienti,“ povedala Jana Polnerová, vedúca KS ÚNSS v Bratislave.

Banská Bystrica

Slovenská glaukómová spoločnosť, tamojší Lions Club a Krajské stredisko ÚNSS organizujú už tradičné podujatia.

11. 3. 2019 od 9:00 – 16:00 hod. – Bezplatné meranie vnútroočného a krvného tlaku, meranie hladiny cukru v krvi v EUROPA SC
Vnútroočný tlak záujemcom odmeria MUDr. Mária Praženicová, zástupca prednostu II. Očnej kliniky SZU v FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. „Pokiaľ má niekto strach, tak ho môžem ubezpečiť, že vyšetrenie tonometrom, teda prístrojom na meranie vnútroočného tlaku, trvá len niekoľko minút a je úplne bezbolestné. Do oka sa v krátkom intervale fúkne vzduch a prístroj následne „vyhodí“ hodnoty vnútroočného tlaku,“ vysvetľuje Dagmar Filadelfiová, vedúca KS ÚNSS v Banskej Bystrici. V OC Europa SC nebude chýbať ani stánok Krajského strediska ÚNSS, v ktorom budú pracovníčky prezentovať kompenzačné pomôcky vhodné pre slabozrakých, ale aj nevidiacich ľudí. „Návštevníkom budeme ukazovať ako fungujú a v čom nevidiacim a slabozrakým pomáhajú a tiež im odovzdáme letáky s ponukou našich služieb,“ dopĺňa.

12. 3. 2019 – prednáška o zelenom zákale na Gymnáziu Andreja Sládkoviča.

13. 3. od 15:00 do 17:00 Beh v tme
Podujatie prebieha na Nám. SNP v Banskej Bystrici
„Počas behu v tme si môžu ľudia na chvíľu vyskúšať život v tme. Ak majú záujem, zapožičiame im klapky na oči alebo simulačné okuliare, a takto musia odbehnúť asi 100 metrov. Sami na sebe zistia, že to nie je jednoduché a možno začnú inak vnímať problematiku zrakového postihnutia. Predsa len prostredníctvom osobného zážitku je emócia oveľa silnejšia. No snažíme sa pôsobiť aj opačne, akciu sme propagovali aj medzi našimi členmi, takže tento rok možno pobežia aj niektorí nevidiaci a možno aj pracovníci KS,“ dopĺňa s úsmevom D. Filadelfiová.

Žilina

V spolupráci so spolkom Lions Club Žilina, MUDr. Martinou Molitorovou a Krajským strediskom ÚNSS sa uskutočnia dve osvetové akcie:

14. 3. 2019 od 13:00 do 16:00 hod. – verejné meranie vnútroočného tlaku v OC Mirage Žilina. KS ÚNSS Žilina sa akcie zúčastní prezentáciou kompenzačných a optických pomôcok i poradenstvom pre širokú verejnosť o činnosti a sociálnych službách ÚNSS.

15. 3. 2019 o 12:00 – seminár na Strednej zdravotníckej škole
„Chceme budúcim zdravotníckym pracovníkom predstaviť činnosť nášho Krajského strediska, budeme hovoriť o tom, čo klientom ponúkame, ako si môžu uľahčiť život, predstavíme im kompenzačné i optické pomôcky, ale tiež medzi nich zavíta náš klient. Pán Milan Antal na základe svojho osobného príbehu študentom priblíži, aké to je žiť so zrakovým postihnutím. Určite to bude pre nich prínosné a zaujímavé,“ priblížila aktivity Erika Kanátová, vedúca Krajského strediska ÚNSS v Žiline. „Samozrejme, záujemcom pani doktorka skontroluje aj vnútroočný tlak,“ dopĺňa.

Košice

V metropole východu si preventívne podujatia zobrala pod patronát aj 1. súkromná Nemocnica Košice – Šaca. Vnútroočný tlak budú v čase od 9:00 do 12:00 hod. merať na troch pracoviskách.
11.3. – Očná ambulancia AGEL ambulantného centra v Cassovare
12.3. – v 1. súkromnej Nemocnici Košice-Šaca pri hlavnej recepcii
13.3. – Poliklinika, vstupný areál U.S. Steel Košice.
„12. marca sa s nami môžu Košičania stretnúť v priestoroch 1. súkromnej Nemocnice Košice – Šaca. V infostánku budeme prezentovať optické a kompenzačné pomôcky uľahčujúce život našim klientom. Priblížime im tiež sociálne služby, ktoré poskytuje naše krajské stredisko,“ hovorí Zuzana Mihályová, vedúca KS ÚNSS v Košiciach.

Ďalšie merania vnútroočného tlaku pod taktovkou Slovenskej glaukómovej spoločnosti:
13.3. – Očná ambulancia Centrum zraku, Tr. KVP 1, v čase od 13:00 – 18:00 hod.
14.3. – Očná klinika UNLP, pracovisko Tr. SNP 1, 10.posch., v čase od 9:30 do 14:00 hod.