V Poprade strieľali nevidiaci a slabozrakí

Športová streľba. Bezpečná a zaujímavá, zvlášť pod odborným dohľadom. Toho sa 25. mája v hoteli Gerlach, reštaurácii Panorama na 8. Poschodí zhostil Štefan Kopčík, ktorý je majstrom Európy za rok 2014 a dosiahol aj mnoho ďalších významných úspechov v kategórii zrakovo postihnutých strelcov.

S cieľom oboznámiť s týmto športom svojich členov zorganizovali duel dve z našich základných organizácií – Podtatranská č.28 so sídlom v Poprade (velenia sa ujal predseda Marián Zvalený) a východná z Prešovského kraja ZO č.12 so sídlom v Humennom (pod velením predsedu Michala Muravského). Technický riaditeľ pretekov, Ing. Štefan Kopčík, pre túto akciu zapožičal svoju pušku, počítač s programom a športový strelecký trenažér pre nevidiacich Scatt. Nábojov nebolo – z bezpečnostných dôvodov sa strieľalo bez nich. Zapisovateľku a asistentku robila PhDr. Božena Kopčíková.

Obe družstvá nahlásili po 5 strelcov. Silná búrka, ktorá vyradila z činnosti aj všetky semafory v Poprade, spôsobila poškodenie aj mikroprocesora Scattu. Preteky preto, žiaľ, museli byť ukončené predčasne.

Súťaž v športovej streľbe
Fotografia: Súťaž v športovej streľbe

Výsledky duelu

(10 rán zo vzduchovej pušky na 10 m, terč pre vzduchovú pištoľ ISSF, poloha v kľaku)

 1. súťaž dvojčlenných družstiev
  Zvíťazilo družstvo Popradu so ziskom 163,0 bodov nad družstvom z Humenného so ziskom 153,0 bodov.
 2. súťaž jednotlivcov
  1. miesto: Vasiľ PETÍK (Humenné): 7,1; 10,8; 10,4; 10,1; 10,0; 8,1; 8,4; 9,4; 10,3; 9,2 (spolu: 93,8)
  2. miesto: Ondrej IHNAČÁK (Poprad): 10,6; 6,8; 9,7; 8,6; 8,5; 9,3; 9,2; 6,0; 8,4; 9,9 (spolu: 87,0)
  3. miesto: Milan PINKA (Poprad): 7,6; 7,7; 7,3; 7,0; 6,8; 4,4; 9,1; 9,9; 6,8; 9,4 (spolu: 76,0)
  4. miesto: Viera PETROVČINOVÁ (Humenné(: 4,3; 8,2; 7,7; 2,9; 4,9; 3,0; 6,5; 8,5; 5,3; 7,9 (spolu: 59,2)

Ukážka športovej streľby
Fotografia: Ukážka športovej streľby

Strelecké trenažéry Scatt zakúpila Sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska ešte v roku 2002. Vtedy bol veľký záujem o rozvoj streľby podnietený úspechmi strelcov Štefana Kopčíka, Emila Garaja a Pavla Kováča, zo žien bola najúspešnejšia Viera Bulková. Ing. Štefan Kopčík sa zaslúžil o to, že sa tento šport rozšíril aj medzi mládežou – vďaka nemu sa do škôl dostali zameriavače Swarovski.

Po roku 2009 však záujem o tento šport začal u nás klesať. Zapríčinil to fakt, že strelci so zrakovým postihnutím boli vyradení z pravidiel IPC. Zaradenie medzi paralympijské športy sa tak veľmi oddialilo.

V súčasnosti je u nás na vrcholovej úrovni len jeden strelec – zakladateľ streľby a podporovateľ jej rozvoja Štefan Kopčík. Záujemcovia môžu od roku 2016 trénovať aj v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých v Levoči, ktorému sa podarilo získať zameriavacie zariadenie VIASS Pro z Rakúska, vzduchovku s výbornými parametrami Walter a potrebné príslušenstvo. Tohto roku zakúpil SPV zameriavacie zariadenie pre streľbu strelcov so zrakovým znevýhodnením z Fínska VIS500 systém Eko-AIms.