Vandrovka nevidiacich s mobilom

Krajské stredisko UNSS v Prešove bolo úspešné s projektom Vandrovka nevidiacich s mobilným telefónom v Karpatskej nadácii v programe Karpatská vandrovka. Cieľom projektových aktivít je predstaviť nové dotykové mobilné telefóny s hlasovým výstupom nevidiacim a slabozrakým, naučiť ich pracovať s nimi tak, aby sa dokázali rozlúčiť so starými a často nefunkčnými tlačidlovými telefónmi. Počas realizácie projektu sa predpokladá uskutočnenie minimálne 10 seminárov pre záujemcov o dotykové telefóny. Obsahom stretnutí s 2-3 klientmi bude prezentácia telefónov na platforme operačných systémov Android a iOS so špeciálnymi úpravami: hlasovým výstupom a zväčšeným zobrazením. Cieľom seminárov budú prezentácie operačných systémov, ich výhody a nevýhody či špeciálne úpravy. Projekt počíta s možnosťou dané telefóny si vyskúšať, osvojiť si potrebné zručnosti tak, aby ich účastníci dokázali používať ako kompenzačné pomôcky. V rámci projektu bude stredisko vybavené telefónom KAPSYS SmartVision, špeciálnym dotykovým telefónom s tlačidlami a s hlasovým výstupom. Daný telefón bol vytvorený s ohľadom na špecifiká zrakovo postihnutých, ktorí nedokážu pracovať výhradne s dotykovou obrazovkou, resp. je dobrým nástrojom na prechod k dotykovým obrazovkám. Krajské stredisko ÚNSS v Prešove vlastní ďalšie 3 modely dotykových telefónov s hlasovou podporov s operačnými systémami Android a iOS. Záujemcovia o dané semináre sa môžu obrátiť na pracovníkov strediska, kde si dohodnú konkrétny termín stretnutia.

Projekt sa realizuje vďaka podpore Fondu Karpatskej vandrovky Karpatskej nadácie.