Vianočný pobyt

V živote má zmysel len to, čo sme z lásky urobili pre druhých
Vianočný pobyt UNSS Veľká Lomnica

V dňoch 22.12 – 27.12 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) zorganizovala pre svojich členov z celého Slovenska už 19. ročník Vianočného pobytu. Tento ročník sa uskutočnil vo Vysokých Tatrách. V útulnom rodinnom prostredí Hotela Agro vo Veľkej Lomnici našlo prechodný pobyt 42 členov ÚNSS z rôznych kútov Slovenska.

Pod vedením vedúceho pobytu Jozefa Hluboviča z Prešove a inštruktoriek Janky a Helenky sa do kultúrneho a spoločenského programu a jeho realizácie aktívne zapájali všetci zúčastnení. Medzi prvé aktivity pobytu patrilo označovanie dverí vlastnoručne vyrobenými menovkami, ktoré mali bližšie charakterizovať ubytovaných.

Srdečne privítanie sme zažili v druhý deň pobytu. Navštívili sme klub dôchodcov vo Veľkej Lomnici. Privítala nás p. Ježová, vedúca klubu a pán Haluška, ktorý pútavo priblížil históriu a súčasnosť obce. Naše speváčky p. Macková a Jurušová sa poďakovali goralskými piesňami a piesňami o Slovensku. K spevu sa postupne pridali aj ostatní účastníci.

V spoločenskej miestnosti sa počas Štedrého dopoludnia dokončovali ozdoby vianočného stromčeka. Šikovné ruky a záujem účastníkov vykúzlili z papiera nádherné originálne ozdoby. V podvečer nás prišli pozdraviť koledníci z detského súboru Lomničanik vinšovačkami, koledami a spoločným spevom.

Spoločnú štedrú večeru otvoril vedúci pobytu príhovorom a prípitkom. Po modlitbe sme si minútou ticha uctili tých ktorí nás na vždy opustili. Nezabudlo sa ani na 8 jubilantov, ktorí mali počas pobytu narodeniny alebo meniny.

Po štedrej večeri pokračoval kultúrny program v spoločenskej miestnosti. Každý účastník obdržal od „Ježiška“ darček aj s chutnými medovníkmi. Jednotlivé regióny, ktoré sa počas pobytu vytvorili, zabávali ostatných spevom, vtipom, vinšovačkami, koledami, vlastnými príbehmi i spoločnými vianočnými piesňami. Tí vytrvalí sa zúčastnili polnočnej svätej omše v miestnom kostole.

V prvý sviatok vianočný mnohí prejavili záujem o návštevu omše a prechádzku po okolí. Rozprávkové sneženie a skutočný tatranský mráz nás sprevádzali až do konca pobytu. V podvečer prebiehal vedomostný kvíz, ktorý pozostával z otázok o zrakovo postihnutých, Veľkej Lomnici, a všeobecného rozhľadu.

Počas pobytu sa vo večerných programoch stala obľúbenou večerná pošta – adresné čítanie rôznych odkazov a prianí alebo len jeho doručenie adresátovi „tajné“, čítanie na dobrú noc, spoločenské hry a hádanky.

Vyvrcholením celého pobytu bola Štefánska zábava. Tancovalo, spievalo, veselilo a súťažilo sa až do záverečnej pri živej hudbe. Každý účastník obdržal na záver diplom za umiestnenie v Štefánskej súťaži regiónov.

Na záver si dovolím vybrať a odcitovať dva listy z tajnej pošty adresované organizátorom pobytu:
„…kolektív izby 201, baby zo Spiša, ďakujeme Jožkovi Hlubovičovi (vedúcemu) a jeho inštruktorkám Janke a Helenke za perfektnú organizáciu tohto pobytu vo Veľkej Lomnici, za pekné myšlienky pri jednotlivých programoch…“
„…prajem si, aby mi Pán Boh dal zdravie, aby naša ÚNSS na nás nezabudla. Kto klope tomu otvoria, kto pýta ten dostane. Dúfame, že bude pokračovať tento vianočný pobyt aj v 20 ročníku. Vďaka všetkým, ktorí sa pričinili, pomáhali aby sme sa mohli opäť stretnúť a potešiť.“

Inštruktorka Helenka