Víťazné práce literárnej súťaže Šumenie si môžete vychutnať aj na CD

Valentín Šefčík – autor pôvabných zbierok básní pre deti a mládež, riaditeľ na Základnej škole v Bertotovciach a člen Klubu literárne tvorivých učiteľov pri Metodicko-pedagogickom centre v Prešove – si posvietil na poéziu, Zbyňo Džadoň – hudobník, spevák, textár, moderátor a spisovateľ, ktorý pôsobí v Bratislave a všade, kde ho práca a záujmy dovedú – pozorne čítal prózu. Ich úlohou bolo rozhodnúť, ktoré z prác žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom kraji sa zapíšu do histórie už 9. ročníka literárnej súťaže Šumenie, ktorú vyhlásilo OZ Úlet.

Téma FARBY SVET(L)A zaujala celkovo 189 autorov z 53 škôl.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehlo, ako inak, v marci – mesiaci kníh v Regionálnom centre mládeže v Košiciach. Diplomy a knižné ceny si prevzali nielen autori, ktorí sa umiestnili na prvých troch priečkach, ale aj tí, ktorých snaha bola odmenená čestným uznaním.

Súčasťou slávnosti bol prednes víťazných prác žiakmi DS Replika, kultúrne predstavenie ZUŠ Bernolákova z Košíc, hudobné vystúpenie porotcu Zbyňa Džadoňa a autorský prednes básne Valentína Šefčíka pre všetkých nadšencov myšlienky literárnej súťaže a pár slov Žofie Teplickej z nášho prešovského krajského strediska o činnosti a cieľoch ÚNSS a o živote nevidiacich školákov.

Ako nám prezradila Alena Štrompová z OZ Úlet, porotcovia súťaže hovorili o naozaj rôznofarebnom videní a vnímaní sveta, vonkajšieho i toho vnútorného, detského i dospievajúceho, nesmelo skúšajúc zákonitosti dospelých. Čo bolo pozitívne, nik sa nesnažil o afektovanú ľútosť nevidiacich, skôr naopak. Súťažiaci žiaci veľmi prirodzene prepájali oba, na prvý pohľad rozdielne svety, dodala.

Víťazné práce si môžete vychutnať v tlačenej podobe (niektoré časti z každej víťaznej práce sú v zborníku vytlačené aj v Braillovom písme) a na CD – umelecky načítané hercami košického divadla Crocus, ktoré si môžete stiahnuť zo stránky občianskeho združenia.