Výlet ZO ÚNSS Prešov do Levoče

Členovia prešovskej Základnej organizácie sa v stredu 17. mája vybrali na výlet do Levoče. Pozvali aj študentov Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove, ktorí nám ako dobrovoľníci každoročne pomáhajú pri verejnej zbierke Biela pastelka. Spolu navštívili Spojenú internátnu školu pre nevidiacich, Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu, chrám sv. Jakuba a Múzeum špeciálneho školstva v Levoči. Cieľom bolo dozvedieť sa viac o fungovaní týchto organizácií a posilniť vzájomnú spoluprácu s dobrovoľníkmi. Účastníci výletu veľa videli, všeličo nové sa dozvedeli i sa zabavili.