„Výletovali“ sme v Poľsku

Koncom mája sa skupina členov zo ZO vo Svidníku vybrala na celodenný výlet do Poľska po stopách svätého Jána z Dukly, patróna nevidiacich.

Prvou zastávkou bolo poľské mestečko Dukla, kde sa k nám pripojili ľudia so zrakovým postihnutím z Krosna a Stryzžova. Spoločne sme sa vybrali do Kostola sv. Jána, kde nás privítal mních. Ten rozprával o živote sv. Jána, ktorého v roku 1997 vyhlásil Ján Pavol II počas návštevy Dukly za svätého. Nasledovala svätá omša, ktorú slúžil Otec Krištof z Krosna.

Obzreli sme si kostol, navštívili kaplnku sv. Jána a obzreli sme aj kreslo pápeža Jána Pavla II. Druhou zástavkou bola návšteva kostolíka sv. Jána v Puszczi, ktorý vznikol v roku 1769 neďaleko obce Trzciana. Kostolík sa nachádza na lesnatom vŕšku Zaśpit, na mieste, kde sa sv. Ján zdržiaval ako mladý muž, venujúc sa modlitbe a kontemplácii. Do dnešných dní je cieľom mnohých pútí a vodu, ktorá vyviera z neďalekého prameňa, pútnici pokladajú za liečivú.

Naši členovia navštívili pustovňu i kostol. Po duchovných zážitkoch nás dole, pod altánkom, čakalo občerstvenie. Všetci sme sa zabávali a venovali sa športovým hrám. Výlet sa mohol uskutočniť vďaka grantovému programu ÚNSS a štedrým sponzorom Jánovi Muščik, Michalovi Chvaščakovi zo Svidníka a Martinovi Guerínovi z Austrálie.