Vyšetrenie zraku u detí v predškolskom veku

Krajské stredisko ÚNSS Prešov v spolupráci s Lions clubom Prešov začalo v januári so sériou preventívnych vyšetrení zraku u detí predškolského veku pomocou prístroja Plusoptix S09. Jedná sa o vyšetrenie zamerané na včasnú diagnostiku zrakových porúch u detí. Tento prístroj dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Prístroj je efektívny hlavne u detí od šiestich mesiacov do šiestich rokov, kedy sa detský zrak najviac vyvíja.

Vyšetrenie špeciálnym prístrojom je bezdotykové, dieťa pri ňom sedí. Meranie oboch očí naraz sa robí zo vzdialenosti jedného metra, trvá len niekoľko sekúnd a nemá žiadne vedľajšie účinky.

Keďže deti v predškolskom veku nevedia, čo znamená normálne vidieť, podvedome si hľadajú rôzne kompenzačné techniky, ktoré im pomáhajú. V takýchto prípadoch ani rodičia nemusia rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy či vedieť o dedičných predpokladoch na rozvoj očných porúch. Tie sa zväčša prejavia až pri negatívnych študijných výsledkoch.

V dňoch 16. a 17.1.2014 sa uskutočnil prvý zo screeningov, ktorý bol zrealizovaný v Materskej škôlke Zemplínska v Prešove a priniesol zaujímavé výsledky. Z celkového počtu 119 vyšetrených detí sa až u 30% detí objavilo podozrenie na zrakový problém. Následným odborným vyšetrením u detského oftalmológa sa ukáže, či skutočne ide o začínajúce poškodenie zraku. Jeho zachytením v predškolskom veku sa zvyšuje šanca na úspešnú liečbu. Najčastejšie sa vyskytovali ďalekozrakosť, astigmatizmus, anisometropia (nerovnozrakosť).

Zaznamenali sme veľmi pozitívny ohlas zo strany oslovených materských škôlok i zo strany rodičov, ktorí kontaktujú naše stredisko a pýtajú sa na bližšie informácie ohľadom výsledkov vyšetrenia. Naše poďakovanie patrí predovšetkým Lions Clubu Prešov, ktorý zabezpečil prístroj od Lions Clubu Košice a tak umožnil ,aby sme touto službou mohli pomôcť rodičom včas odhaliť očné ochorenie ich detí.