Workshop o Braillovom písme

Dňa 24.5.2023 sa uskutočnil workshop, pre členov ZO Svidník, o význame a používaní Braillovho písma. Táto aktivita sa konala počas spoločného pobytu členov ZO Svidník v Mníchovskom Potoku pri Bardejove. Aktivitu si pripravili a viedli inštruktorky sociálnej rehabilitácie KS Prešov p. Lazorová a p. Vavrová.

Účastníkom workshopu bolo predstavené Braillové písmo, prevedenie názorných ukážok písania a čítania brailla. Boli k dispozícií pomôcky na písanie: kolíčková písanka, Pichtov stroj, pražská tabuľka, techniku písania na týchto pomôckach si účastníci vyskúšali.

Pre účastníkov boli pripravené pracovné listy, braillová abeceda v čiernotlači a braillovým písmom.

S účastníkmi prebehol nácvik čítania a písania braillovho písma, klienti si následne sami vyskúšali jednotlivé techniky písania BP a následne čítali, čo napísali. Na konci workshopu účastníci zvládli napísať na kolíčkovej písanke svoje krstné meno a tiež skontrolovať správnosť napísaného mena iného člena.

Aktivita bola pre členov ZO a klientov UNSS prínosná, aj keď sa mnohí vyjadrili, že je to náročné a kiežby to nikdy nepotrebovali.