Zapájame sa do programu Zdravé oči už v škôlke

Zdravé oči už v škôlke je program Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska s celoslovenským pokrytím zameraný na preventívne merania zraku v materských školách. Skríningové merania zrakových parametrov realizujeme deťom od 3 do 6 rokov bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Vďaka podpore partnerov – spoločnosti BILLA a občianskemu združeniu BILLA ľuďom – zmeriame v prvom polroku 2017 zrakové parametre viac ako 1 100 deťom z nášho kraja.

Viac informácií o programe a prihlasovací formulár pre škôlky nájdete na stránke Zdravé oči v škôlke.