Zdvihnime oponu

Umelecká prehliadka nevidiacich a slabozrakých interpretov

Dňa 21. novembra 2013 v rámci projektu „Spolu pre zrakovo postihnutých a pri príležitosti 15. rokov KS UNSS v Prešove sa v spolupráci s poľským zväzom nevidiacich v Rzeszowe uskutočnila Umelecká prehliadka nevidiacich a slabozrakých interpretov z Poľska a zo Slovenska pod názvom „Zdvihnime oponu.“

Cieľom prehliadky bolo predstaviť širokej verejnosti spevákov a hudobníkov so zrakovým postihnutím. Na koncerte vystúpili jednotliví speváci, hudobníci aj hudobné skupiny s rôznymi žánrami od ľudovej až po súčasnú modernú hudbu.

Celým večerom hostí sprevádzala moderátorka Andrea Majtnerová. Pozvanie prijali aj vzácni hostia a to: predseda UNSS pán RNDr. Branislav Mamojka, MUDr. Ján Ahlers primár odelenia oftalmológie FNsP Prešov, PaedDr. Alica Dragulová prezidentka LIONS klubu Prešov, zástupcovia odboru cezhraničných programov prešovského samosprávneho kraja PhDr. Andrea Kmecová a Mgr. Lucia Mačupová.

Príjemným spestrením večera bolo aj vystúpenia M. Husovského (Komajota) a V. Kolarikovej (Sunlips).

Umelecká prehliadka sa niesla vo veľmi pozitívnom duchu a na vysokej úrovni, čoho dôkazom bolo aj standing ovation prítomných hostí, ktorí aj takýmto spôsobom ocenili odhodlanosť, odvahu a schopnosti umelcov so zrakovým postihnutím.

Na záver koncertu Malgorzata Musialek ako vedúca poľského Zväzu nevidiacich v Rzeszowe zablahoželala k jubileu 15. rokov KS UNSS v Prešove a odovzdala dary Jozefovi Hlubovičovi ako prejav vďaky za dlhoročnú spoluprácu . Poďakovanie patrí aj pracovníkovi Úradu UNSS pánovi Mgr. Mariánovi Horaničovi za organizáciu a technické zabezpečenie umeleckej prehliadky.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.