Zrakové postihnutie neospravedlňuje! Poďte sa naučiť, ako správne podať prvú pomoc, aj keď ste slabozraký či nevidiaci!

Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity sa v uplynulom roku pustil do realizácie unikátneho projektu s názvom (NE)vidieť a vedieť viac. Medici, záchranári a verejní zdravotníci pripravili v rámci neho pre ľudí so zrakovým postihnutím kurz 1. pomoci. Pozitívny ohlas a pretrvávajúci veľký záujem podnietili autorov myšlienky pokračovať, a tak sa pod záštitou Slovenskej asociácie študentov medicíny Slomsa a Stálej komisie pre verejné zdravie môžete podkuť aj vy! Príďte v pondelok 9. apríla o 13.30do do zasadačky Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a dovoľte mladým medikom zo všetkých univerzít Slovenska, aby každému z vás individuálne ukázali, čo s človekom, keď je v šoku, ako dať raneného do stabilizovanej polohy, zastaviť krvácanie, ošetriť popáleninu, dať masáž srdca a umelé dýchanie dieťaťu aj dospelému a ako pomôcť dusiacemu sa.

Nech sa páči, pár záberov zo stretnutia nevidiacich a slabozrakých s odborníkmi zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktoré prebehlo v uplynulom roku na Krajskom stredisku ÚNSS v Bratislave.