Zriadenie bezbariérového vchodu

Pod týmto názvom Krajské stredisko ÚNSS v Prešove s finančnou podporou Nadácie J & T zrealizovalo projekt zameraný na zriadenie bezbariérového vchodu do budovy KS, ktorý umožnil zvýšiť dostupnosť služieb klientom.

Okrem zriadenia bezbariérového prístupu do budovy boli zrealizované aj stavebné úpravy v interiéri KS, čím sa podstatne skvalitnil pohyb klientov v zariadení a zvýšila sa ich bezpečnosť. Poďakovanie patrí Nadácii J & T i našim dlhodobým partnerom za prejav ich dôvery. Aj vďaka ich podpore a venovaniu 2 % z daní bol projekt dofinancovaný.