Zvýšenie finančnej gramotnosti u mladých zrakovo postihnutých ľudí

Krajské stredisko ÚNSS v Prešove vďaka podpore Nadačného fondu ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis realizuje projekt zameraný na zvýšenie finančnej gramotnosti u mladých zrakovo postihnutých klientov.

Projekt má za cieľ zvýšiť schopnosť klientov pracovať s financiami bezhotovostne prostredníctvom nástrojov elektronického bankovníctva – internet bankingu, používania platobných či kreditných kariet. Našou snahou bude znížiť používanie hotovosti, a tým eliminovať možnosti okrádania nevidiacich a slabozrakých v predajniach a na ulici.

Aktivitami projektu chceme zvýšiť zručnosti v práci s PC so špeciálnou úpravou (s hlasovým výstupom, zväčšeným zobrazením) s pripojením na internet, tak aby si klienti dokázali nezávisle a samostatne spravovať účty. Projekt ráta s kurzami práce so špeciálne upraveným PC, kde sa budeme venovať rôznym formulárom a dialógovým oknám, ktoré sú častým problémom u mnohých používateľov hlasových výstupov. Predstavíme prostredia internet bankingu niektorých významných bánk. Budeme pracovať s účtami v demo režime, ale aj reálne s účtami ČSOB a Tatrabanky. Predstavíme si použitie platobných kariet u obchodníka a bankomat vybavený hlasovým výstupom.

Druhá etapa projektu ráta s prednáškami o sporení a vytváraní finančných stratégií samotnými účastníkmi projektu. Prednášky budú realizované odborníkmi z bankovníctva, na ktorých predstavia rôzne nástroje sporenia ako bežné či termínované účty, stavebné sporenie, výhody a nevýhody investovania do podielových fondov či rôznych komodít.

Vás, ktorých oslovila táto myšlienka prosím kontaktujte koordinátora projektu Jozefa Hluboviča na telefónnom čísle 0905 477 974, alebo na pevnej linke 051 77 244 21.

PaedDr. Jozef Hlubovič
vedúci strediska
Krajské stredisko UNSS v Prešove
Kollárova 11
080 01 Prešov