Projekt Spolu pre zrakovo postihnutých

Program: Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013
Opatrenie: Prioritná os III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)
Projekt: Spolu pre zrakovo postihnutých
Číslo projektu: PL-SK/PO/IPP/III/070

Slávnostný podpis zmluvy o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu

Krajské stredisko ÚNSS v Prešove sa zaradilo medzi úspešných predkladateľov žiadosti o finančný príspevok pre mikroprojekty z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007 – 2013.

Niekoľkomesačná práca s prípravou projektu a splnenia požiadaviek Prešovského samosprávneho kraja vyvrcholila 10. apríla slávnostným podpisom zmluvy v priestoroch Prešovského múzea. Za historickým 350-ročným stolom Juraja I. Rákocziho zmluvu podpísal Jozef Hlubovič, vedúci strediska a za PSK predseda Peter Chudík.

Projekt Spolu pre zrakovo postihnutých ma za cieľ rozvíjať cezhraničnú spoluprácu medzi prešovským strediskom ÚNSS a Podkarpatským strediskom Poľského zväzu nevidiacich v Rzeszowe. Aktivity projektu prispejú k spolupráci medzi základnými organizáciami ÚNSS a PZN v prihraničnom regióne. V rámci projektu sa upravia priestory KS tak, aby vyhovovali poskytovaniu služieb pre nevidiacich. V priestoroch strediska sa plánujú uskutočniť tri workshopy na témy integračné aktivity, sebaobhajoba a princípy občianskej spoločnosti.

Záver projektu vyvrcholí slávnostným večerom osláv Dňa nevidiacich, na ktorom vystúpia spoločne nevidiaci umelci z Poľska a Slovenska v historickej budove Parku kultúry a oddychu v Prešove. Aby KS naplnilo ciele projektu, čaká ho tento rok náročná práca. Poďakovanie patrí Úradu ÚNSS za pomoc pri príprave projektu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Články o projekte

Aktivita 5: WORKSHOP: Princípy občianskej spoločnosti a angažovanosti
Aktivita 4: Tréning sebaobhajoby v praxi
Aktivita 3: Kultúra spája krajiny
Aktivita 1: Koordinačné stretnutie projektového tímu
Ďalšia etapa rekonštrukčných prác ukončená