Prehľad zrealizovaných projektov a vzdelávacích seminárov

Rok 2020

Vzdelávací seminár “Digitálna fonotéka (v spolupráci s Krajskou knižnicou P.O. Hviezdoslava v Prešove a SKN v Levoči).

Prehľad fotografií zo seminára Digitálna fonotéka, na ktorých sú zobrazení pracujúci účastníci
Účastníci seminára Digitálna fonotéka

Vzdelávací seminár “OrCam MyEye: elektronické čítacie zariadenie s hlasovým výstupom” (v spolupráci s oddelením CETIS).

Rok 2019

Vzdelávací seminár “SKN – Corvus” (v spolupráci s Krajskou knižnicou P.O. Hviezdoslava v Prešove a SKN v Levoči).

Projekt “Mobilné “apky” pre život (finančne podporené z grantového programu ÚNSS).

Prehľad fotografií zo seminárov z projektu Mobilné "apky" pre život, na ktorých sú zobrazení pracujúci lektori a účastníci
Mobilné “apky” pre život

Rok 2018

Vzdelávací workshop “Slovo na dotyk” (v spolupráci s Krajskou knižnicou P.O. Hviezdoslava v Prešove a SKN v Levoči).

Pobyt “Dokážem to zvládnuť aj sám” (podporil PREMETAL MON, s.r.o. a grantový program ÚNSS).

Prehľad fotografií z pobytu Dokážem to zvládnuť aj sám, na ktorých sú zobrazení účastníci pobytu počas aktivít
Koláž fotografií z pobytu “Dokážem to zvládnuť aj sám”

Rok 2017

Kurz “Nie sme v tom sami” (podporila Nadácia pre deti Slovenska).

Rok 2016

Projekt “Vandrovka nevidiacich s mobilom” (podporila Karpatská nadácia).

Vzdelávací seminár “Dotykové telefóny s asistenčnou technológiou” (podporila Karpatská nadácia).

Rok 2015

Kurz “Zvýšenie zručnosti v práci s informačno-komunikačnou a asistenčnou technológiou”.